JAK WYCHOWUJEMY?

Szkoła kładzie ogromny nacisk na sferę 
wychowawczą, wspierając w tym trudnym zadaniu rodziców . 

Celem nadrzędnym naszych działań, 
zawartym w szkolnym programie wychowawczym, jest 


wychować człowieka, który będzie szanował siebie, innych oraz dbał o otaczający go świat.

Wychowujemy poprzez:
• przykład patrona szkoły – Jana Pawła II, który nauczał że:

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne

• postawy nauczycieli, którzy są ludźmi kulturalnymi, rzetelnymi, odpowiedzialnymi, uczynnymi, otwartymi, posiadającymi pasje i wyróżniającymi się profesjonalizmem i empatią, bowiem jak mawiał Albert Einstein:

Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem.


• udział w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka oraz zwierząt

- jesteśmy współorganizatorem Dni Osób Niepełnosprawnych;

- uczestniczymy w warsztatach organizowanych przez szkołę specjalną oraz wraz z uczniamy szkoły specjalnej przygotowujemy różne formy sceniczne, które uświetniają kiermasze świąteczne;
- zbieramy nakrętki dla chorych nieuleczalnie dzieci;
- wspomagamy finansowo i rzeczowo schroniska dla zwierząt
To wszystko uczy dzieci empatii i wrażliwości na potrzeby innych!

• aktywny udział w przedstawieniach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych

- każdego roku przygotowujemy spektakle z okazji Dnia Papieskiego, Bożego Narodzenia oraz Festiwalu Teatralnego „Maska”

Spektakle uczą dzieci współpracy i odpowiedzialności, a poruszane tematy szeroko pojętych wartości!
Występowanie na scenie przed publicznością jest okazją do pokonywania nieśmiałości oraz kształtowania odpowiedniego poczucia własnej wartości!

- uczestniczymy z sukcesami w zawodach sportowych

Zawody sportowe uczą zasad zdrowej rywalizacji oraz rozbudzają pasje i zamiłowanie do aktywności fizycznej.

• udział w programach, akcjach, konkursach propagujących zdrowe odżywianie;

Uczniowe dowiadują się, jak ważne jest prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać!

• udział w projekcie Filmoteka Szkolna „Nowe Horyzonty”

Filmy te poruszają wątki posłuszeństwa, sprawiedliwości, tolerancji, odwagi, nagrody i kary, przyjaźni, wierności oraz różnic kulturowych.

• oraz wielu innych przedsięwzięciach, bowiem wychowywanie to codzienny i ciągły proces!

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!